| | | | | |

Kevään 2024 ensimmäinen kielikahvila oli menestys!

18.1.2024 järjestettiin kevätkauden ensimmäinen kielikahvila Navigaattorihankkeen ja ViaDian yhteistyönä Senioritalo ViaDiassa. ViaDia Senioritalo toimii ikäihmisten omana olohuoneena Nummelassa. Tavoitteena oli saada aikaan aitoja kohtaamisia ja hyvää keskustelua suomeksi seniorien ja maahanmuuttajien välille. Tapahtuma osoittautui suosituksi: tuoleja kannettiin tilaan lisää sitä mukaa, kun uusia osallistujia ilmaantui. Mukana oli yli kolmekymmentä innokasta keskustelijaa. Iloinen ja puhelias joukko koostui senioreista, maahanmuuttajista sekä Luksiassa kotouttamiskoulutuksessa opintonsa juuri aloittaneista opiskelijoista.

Kielikahvilan vetäjänä toimi Luksian S2-opettaja Anna Tsatsa apunaan Navigaattorihankkeesta Satu Porras ja Teija Holappa sekä Senioritalo ViaDian henkilökuntaa. Osallistujat jaettiin tasaisesti pöytäryhmiin, ja jokaisessa ryhmässä oli sekä senioreja että maahanmuuttajia. Ryhmissä tehtävien tarkoituksena oli johdattaa osallistujat yhteiseen keskusteluun. Pian iloinen puheensorina ja nauruntyrskähdykset täyttivät huoneen. Ryhmien onnistuneella yhteistyöllä tehtävätkin tulivat tehdyiksi.

 ”Opettajan näkökulmasta kielikahvila onnistui hyvin. Seniorit ja maahanmuuttajat kohtasivat pienryhmissä kielikahvilan pöytien ympärillä ja keskustelivat innokkaasti annettujen tehtävien aiheista ja elämästä yleensä. Hieno mahdollisuus suomen oppijoille puhua suomea autenttisissa tilanteissa.” kertoo Anna Tsatsa. Myös hänen opiskelijansa pitivät kielikahvilasta. ”He kertoivat, että suomalaiset ryhmänjäsenet puhuivat selkeää suomea, jota oli helppo ymmärtää.” jatkaa Tsatsa.

ViaDian seniorityövastaava Päivi Elomaata ilahdutti se, miten mutkattomasti kohtaaminen sujui kaikilta, vaikka osallistujilla ei ollut yhteistä kieltä. ”Oli hienoa huomata, että paikalle saapui myös uusia senioreja varta vasten Kielikahvilaan. Senioritalon asiakkaat kokivat tilaisuuden mielenkiintoiseksi ja aikoivat tulla seuraavallakin kerralla mukaan.” hän jatkaa.

Kielikahvilassa keskustelemassa oli myös kotoutumisohjaaja Hanna Nikinmaa Vihdin maahanmuuttopalveluista. Hän kertoo, että kielikahvilasta jäi hyvä ja innostunut tunnelma. ”Oppilaat toivat opiskeluintoa ja koska he tunsivat toisensa ei kenenkään tarvinnut olla ujo. Tehtäviä oli sopivasti ja ne soveltuivat ryhmiin, joissa oli hyvin eritasoisia keskustelijoita.” pohtii Nikinmaa.

Kielikahvilaan osallistumiselle on monta hyvää syytä. Eräs osallistuja pohti, että on hyvä lähteä pois kotoa tapaamaan muita ihmisiä, jotta opittu kielitaito ei unohdu. Nikinmaa toteaa, että kielikahvilassa pääsee tapaamaan muita ihmisiä ja kommunikoimaan ilman suorituspaineita. ”Harjoitus parantaa aina kielitaitoa ja tuo itseluottamusta kommunikointiin suomen kielellä. Kielitaito on taas avain menestyksekkääseen opiskeluun, työn saantiin, ystävyssuhteisiin, ja parempaan toimeentuloon. Tulevaisuuden kannalta tärkeätä on matalan kynnyksen kielenoppimisen säännöllisyys paikassa, johon on helppo tulla.” pohtii hän. Päivi Elomaa lisää: ” Kielikahvila on tarkoitettu kaikille suomen kielen tasosta riippumatta, ilmoittautumista ei tarvita!”

Kielikahvilan toiminta ViaDian Senioritalossa jatkuu keväällä torstaisin klo 15:00-17:00 ViaDian henkilökunnan ja vapaaehtoisten voimin. Mikäli olisit kiinnostunut pitämään jonkun kerran kevään aikana, voit ottaa rohkeasti Senioritalon Päiviin yhteyttä (paivi.elomaa(at)viadia.fi tai 050 363 2156). Luksian S2-opettaja ja Navigaattorihankkeen työntekijät ovat mukana ViaDian kielikahviloissa 21.3. sekä 16.5.2024. Lohjalla Navigaattorihankkeen kielikahviloita järjestetään Lohjan Navigaattorin tiloissa Karjalohjankatu 4 (Kauppakeskus Lohen parkkihallia vastapäätä) 15.2. ja 11.4.2024 klo 14:00-16:00. Lämpimästi tervetuloa kielikahviloihin!

Kirjoittaja Teija Holappa ja kuva Satu Porras

Samankaltaiset artikkelit