| | | |

Hiiden Opiston ja Lohjan Navigaattorin ”Kehitä taitojasi” -kurssilla tavoitteena edistää työllistymistä omia taitoja kehittäen

Tiistaina 6.2. alkoi Hiiden Opiston ja Lohjan Navigaattorin yhteisesti suunnittelema Kehitä taitojasi -kurssi. Navigaattorin tiloihin Lohjan keskustaan olivat tervetulleita kaikki, jotka halusivat pohtia ja kehittää omaa osaamistaan valittuihin teemoihin liittyen. Erityisesti kurssille toivottiin työttömiä työnhakijoita. 

Mikä on Navigaattori?

Navigaattori on Luksian, Lohjan ja Vihdin yhteinen hanke, jolla pyritään vastaamaan TE-palvelujen siirtymiseen kunnille ja edistämään työttömien ihmisten työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista ongelmia, joissa avoimet työpaikat ja työvoima eivät jostain syystä kohtaa. Ongelmiin yritetään löytää ratkaisuja kehittämällä joustavia palveluita ja koulutuksia osaamisen kehittämiseen sekä työllistymis- että yrityspalveluihin. 

Kehitä taitojasi -kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on edistää osallistujien työllistymistä ja kehittää heidän taitojaan. Yhdessä harjoitellaan oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja, sekä treenataan digiperustaitoja. Opettajina toimivat Hiiden Opiston osaavat kouluttajat. 

Osaamisen kehittämisen lisäksi kurssi toimii kokeiluympäristönä upouusille Kansallisille perustaitojen osaamismerkeille.  Merkit ovat tapa tehdä omaa osaamista näkyväksi ja hyödyntää sitä esimerkiksi työnhaussa. Kurssin aikana opettaja arvioi osallistujien osaamisen suhteessa Opetushallituksen määrittelemiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, ja hyväksytystä suorituksesta saa osaamismerkin Oma Opintopolku-palveluun. Tämän palvelun kautta sen voi jakaa haluamilleen tahoille.  

Navigaattori-hankkeen Julia ja Hiiden Opiston Eija ensimmäisessä Kehitä taitojasi -kurssin kokoontumisessa.

Kurssi on suunniteltu ja toteutetaan Hiiden Opiston ja Navigaattorin yhteistyönä. Opetushallituksen kanssa on sovittu Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien kokeilusta – tammikuussa voimaantullut laki mahdollistaa merkkien siirron Koski-tietovarantoon elokuusta 2024 lähtien. Tänä keväänä kourallinen oppilaitoksia kokeilee niiden käyttöä ja jakaa kokemuksiaan kansalaisopistokentän toimijoiden kanssa. 

Kurssi aloitettiin mukavalla 8 hengen ryhmällä. Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin, juteltiin opiskelutaustoista ja mietittiin omia vahvuuksia ja osaamisia. Mukana oli Julia Sippola, Navigaattorin työllisyyspalveluohjaaja. Hän toivoo kurssin voimaannuttavan osallistujia ja antavan uusia eväitä työnhakuun. Julia kiittää Navigaattorin puolesta Hiiden Opistoa hyvästä yhteistyöstä.  Hiiden Opiston apulaisrehtori Eija Terävä oli myös paikalla toivottamassa osallistujille antoisaa kurssia ja avointa mieltä. Eija Terävä on hyvin iloinen siitä, että Hiiden Opisto saa osallistua Navigaattori-hankkeeseen konkreettisesti Kehitä taitojasi -kurssin opetuksen järjestäjänä. Hän toivoo, että Navigaattori-hankkeen myötä jatkuisi hyvä ja entistä tiiviimpi yhteistyö Lohjan työllisyyspalveluiden kanssa.   

Lue lisää Kansallisista perustaitojen osaamismerkeistä (linkki ePerusteisiin).  

Lue lisää Navigaattorin toiminnasta (Linkki Navigaattorin sivuilla). 

Käy katsomassa Hiiden Opiston kurssitarjonta (linkki opiston verkkokauppaan).  

Samankaltaiset artikkelit