Opiskelu vie kohti unelmia

Kehitä omaa osaamistasi, se kannattaa aina. Opiskelun avulla voi päästä työelämään, vaihtaa uransa suuntaa, työllistyä toiselle alalle, erikoistua uuteen ammattiin tai päivittää osaamistaan. Työelämä muuttuu vauhdilla ja unelmien ammattikin voi olla eri nelikymppisenä kuin se oli nuorena. Joskus työelämän käänteet voivat viedä myös työttömäksi.

Itsensä kehittäminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja sen parantaminen sekä paremmat ansiotulot ovat suurimpia syitä aikuisiällä opiskeluun. Myös työttömyys tai sen uhka ajavat aikuiset opiskelemaan.

Monet kokevat, että työuralla eteneminen, työssä pysyminen tai vakituisen työpaikan saavuttaminen vaatii lisäkouluttautumista. Nuorena suoraan työmaailmaan edenneet saattavat opiskella myöhemmin saadakseen ammatissaan muodollisen pätevyyden tai arvostusta muiden silmissä.

Opiskelun aloittamisen syyt ovat toisinaan keveämpiä. Toiset opiskelevat vaihtelun vuoksi, hankkiakseen yleissivistystä tai uuden harrastuksen kun toiset haluavat löytää uusia ystäviä.

Opinnot Länsi-Uudellamaalla

Luksiassa voit opiskella noin neljäänkymmeneen eri ammattiin. Navigaattorin valmentajat kertovat sinulle mielellään, millaisia erilaisia mahdollisuuksia Luksiassa on. Halutessasi, he kierrättävät sinua opintoalojen tiloissa tutustumassa eri opiskeluvaihtoehtoihin. Voit tulla myös koulutuskokeiluun, jotta saat selvitettyä itsellesi, olisiko joku koulutusala sinulle sopiva.

Länsi-Uudellamaalla mm. Laurea järjestää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta mm. sosionomin ja sairaanhoitajan ammatteihin. Kisakallion Urheiluopisto tarjoaa ammatillista liikunta-alan koulutusta. Kanneljärven Opisto nuoriso- ja vapaa-aika-alan koulutusta sekä maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutusta. Axxell tarjoaa ruotsinkielistä ammatillista koulutusta.

Opintojen rahoitus 

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintojaan Kelan opintotuella, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainasta. 

Työvoimakoulutus 

Oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa työhön sijoittumismahdollisuuksia. 

Omaehtoinen opiskelu 

Myös omaehtoisia opintoja on mahdollista opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tulee kuitenkin olla päätoimista opiskelua ja koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa. 

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia kuten työmarkkinatukea. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen.

Kelan opintotuki

Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia.

Tulevat tapahtumat